آمادهسازی اتاق سرور

آمادهسازی اتاق سرور:
قبل از قرار دادن تجهیزات در اتاق سرور باید کارهایی را قبل از
آن انجام دهید که عبارتند از:
کانالهای عبوری برای انتقال کابلها باید قبل از هر کاری مشخّص
شده باشند تا در ادامهی کار برای خروج کابل از اتاق به طبقات
دیگر با مشکل مواجه نشوید.

Network Administrator 2 – ۲۰۱۷
۳
برای انتقال کابل میتوانید از قفسههای
مورد نظر که در شکل مشاهده میکنید،
استفاده کنید. یکی از نکات مهمّی که
باید در انتقال کابلها از طریق کانال به
آن توجّه کنید، این است که کابلهای
برق را از کابل شبکه جدا کنید تا با
مشکل نویز مواجه نشوید.
سیستمهایی که میتوان در اتاق سرور برای حفظ امنیّت سرورها استفاده کرد به صورت زیر است
 .

منبع :  مدیر شبکه – فرشید باباجانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *