رک سرور ایستاده

رک سرور ایستاده

این نوع رکها به صورت ایستاده موجود هستند و کاربرد آنها در تحت پوشش
قرار دادن سرورها، سوئیچها، فایروالها و… است که در بازار، در ابعاد مختلف ،۱۷
۴۲ ،۳۷
، ۳۲ ،۲۷ ،۲۲موجود است که باید به اندازهی نیاز خود، یک رک مناسب
تهیّه کنید.

رک ایستاده
رک ایستاده


بعضی از رکها به صورت پیشفرض بر روی خود،
KVMسوئیچ دارند که این
کار برای متّصل کردن همهی سرورها به یک مانیتور برای مدیریّت بهتر است، البتّه
در بعضی دیگر از رکها، مانیتور نیز تعبیه شده است که به صورت کشویی، باز و
بسته میشود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *